Δ.Σ.

Χάρης Μάλλιος
Χάρης Μάλλιος

Πρόεδρoς

xarismallios11@yahoo.gr

Μάγδα Κεπεσίδου
Μάγδα Κεπεσίδου

Αντιπρόεδρος

magda723@gmail.com

Αγνή Ζυγούρα
Αγνή Ζυγούρα

Γενικός Γραμματέας

agniezig@outlook.com

Τζηράς Δήμητρης
Τζηράς Δήμητρης

Ταμίας

dimitristziras6@gmail.com

Αϊβαλιώτης Σωτήρης
Αϊβαλιώτης Σωτήρης

Μέλος

sotirisaivaliotis@gmail.com

Κανδύλας Πέτρος
Κανδύλας Πέτρος

Μέλος

petroskandy17@gmail.com

Αλούρδα Λένα
Αλούρδα Λένα

Μέλος

lenara1101@gmail.com

Καλόμοιρος Γιάννης
Καλόμοιρος Γιάννης

Αναπληρωματικό Μέλος

gianniskalomiros@hotmail.com

Αργυροπούλου Πένυ
Αργυροπούλου Πένυ

Αναπληρωματικό Μέλος

penyirini@gmail.com

Τσικνάκη Εμμανουέλα
Τσικνάκη Εμμανουέλα

Αναπληρωματικό Μέλος

manoutsk@gmail.com