Σκοπός

Η δράση του Π.Σ.Α.Χ. έχει ως σκοπό τη διάδοση, την καλλιέργεια και πρωτίστως την ανάπτυξη του αθλήματος της χειροσφαίρισης σε ολόκληρη τη χώρα.
Ακόμα αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων μέσων προς τους αθλούμενους και τις αθλούμενες και τους φιλάθλους του αθλήματος. Γενικότερα αποσκοπεί στην υπηρέτηση της ιδέας του αθλητισμού, της ειρήνης, του ολυμπισμού στην ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και του ήθους και κατ’ επέκταση την προαγωγή της κοινωνικότητας και της συναδέλφωσης με όλα τα νόμιμα μέσα και τις απαραίτητες ενέργειες.
Ειδικότερα κύριος σκοπός του συνδέσμου είναι η πλήρης επαγγελματοποίηση του αθλήματος της Χειροσφαίρισης όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της με κατεύθυνση προς την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των αθλητών και των αθλητριών.
Αναφορικά με το τελευταίο ο Π.Σ.Α.Χ. επιδιώκει να αποτελεί το τείχος προστασίας απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν τους αθλητές και τις αθλήτριες μέσα από την έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση. Τέλος είναι αδύνατον να παραλειφθούν οι αγώνες κατά της βίας και των αναβολικών στον χώρο του αθλητισμού εν γένει.
Διάδοση
Καλλιέργεια
Ανάπτυξη