Ο Π.Σ.Α.Χ. σε μια προσπάθεια για καλύτερη επικοινωνία με τους αθλητές που εκπροσωπεί πήρε την πρωτοβουλία να ορίσει σε κάθε ομάδα 2 υπεύθυνους αθλητές και αθλήτριες που να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στον σύνδεσμο και το σύνολο των αθλητών και των αθλητριών. Σε αρχικό στάδιο έχουμε ορίσει υπεύθυνους μόνο για τις πρώτες κατηγορίες σε άνδρες και γυναίκες, κάτι όμως που είναι θέλημα όλων των μελών μας να αλλάξει σύντομα και να επεκταθούμε στις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτή η προσπάθεια είναι μια δυναμική διαδικασία αφού κάθε χρόνο είναι πιθανό να αλλάζουν οι υπεύθυνοι των ομάδων, αφού κάποιοι από αυτούς/ αυτές ενδεχομένως να αλλάζουν ομάδες ή να αποσύρονται από την ενεργό δράση. Τα καθήκοντα των υπευθύνων αθλητών είναι να μεταφέρουν τις προτάσεις και τις ανησυχίες των συναθλητών και συναθλητριών τους στο Δ.Σ.του Π.Σ.Α.Χ. και αντίστροφα, να συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις που οργανώνει ο σύνδεσμος, καθώς και να συγκεντρώνουν τις ετήσιες συνδρομές των αθλητών και αθλητριών της ομάδας τους και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του συνδέσμου.