10€
Συνδρομή Μελών
20€
Μέλη της Εθνικής ομάδας γυναικών
30€
Μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών

H οικονομική συνδρομή των μελών του Π.Σ.Α.Χ. είναι ετήσια και αντιστοιχεί στο ποσό των 10€. Ενώ, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών και Γυναικών καταβάλλουν το ποσό των 30€ και 20€ αντίστοιχα, όπως 30€ καταβάλλονται και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Α.Χ. ετήσια.

Μέσα από την οικονομική συμμετοχή καλύπτονται τα έξοδα της νομικού συμβούλου του σωματείου, του λογιστή και άλλων εξωτερικών συνεργατών που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. Επίσης είναι αναγκαίο ο Π.Σ.Α.Χ. να έχει ισχυρό ταμείο για μελλοντικές ανάγκες οικονομικής κάλυψης των αθλητών και των αθλητριών για μελλοντικές διεκδικήσεις πάσης φύσεως. Τέλος, υπάρχει και η προοπτική τα μέλη του συνδέσμου να απολαμβάνουν έκπτωση μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που υπάρχει ως στόχος να διαμορφωθεί, ώστε οι αθλητές και αθλήτριες να προμηθεύονται υποστηρικτικά προϊόντα της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Οι συνδρομές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με κάποιο μέλος από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Χ., καθώς και σε επικοινωνία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της ομάδας, που ανήκει ο κάθε αθλητής ή αθλήτρια. Ενώ γίνεται κατάθεση σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του συνδέσμου.

Τραπεζικός Λογαριασμός Π.Σ.Α.Χ. GR5901401170117002002026927