Αγαπητά μας μέλη,

 

Έχουμε την χαρά να σας ενημερώσουμε ότι μετά από παρέμβασή μας, τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών της Ο.Χ.Ε., o οποίος πλέον, μετά και την διαδικασία που ορίζει ο νόμος -τον έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό-και όπως θα εκδοθεί, περιέχει διατάξεις για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής αθλητικών υπηρεσιών μεταξύ των σωματείων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Handball Premier ανδρών και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας γυναικών και των εγγεγραμμένων σε αυτή αθλητών-αθλητριών καθώς και για την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη τους.

Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας ένα πρότυπο σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και ένα σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης για την υπογραφή της από τους αθλητές και τις αθλήτριες των εν λόγω κατηγοριών, για την περίπτωση που δεν υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ αυτών και των σωματείων όπως ανωτέρω προβλέφθηκε προκειμένου να κοινοποιείται στην Ο.Χ.Ε. μια τέτοια παράλειψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή στη νομική μας σύμβουλο κ. Φωτεινή Μηνάκη

Νομική Σύμβουλος Π.Σ.Α.Χ

Φωτεινή Μηνάκη

minaki@mourgelas.gr
+306976852112